Search inside website

BLOKMAN - Upington

BLOKMAN - Upington 

Nasionaal bekende supermark in Suid- Afrika met takke in Upington en Kakamas beskik oor geleenthede vir junior kandidate met ondervinding in 'n supermark omgewing om aansoek te doen vir die vakante pos in Upington:

BLOKMAN (verw. ORB)
KAKAMAS/ UPINGTON

Vereistes:
- Kandidate met ten minste1-3 jaar ondervinding in 'n slaghuis word ingewag
- Indien oor 'n tersiêre kwalifikasie beskik sal dit voorkeur geniet
- Goeie menseverhoudinge en vermoë om 'n span te bestuur
- Taalvaardigheid in Afrikaans en Engels
- Vermoë om onder druk te funksioneer
- Bereid wees om lang ongereelde ure te werk
Fax your CV to 0864837484 

No comments:

Post a Comment

Sponsor 2